Onderzoek
Om goede patiëntenzorg te garanderen voor nu, maar ook voor de toekomst is het doen van wetenschappelijk onderzoek onmisbaar. Binnen het Slotervaart ziekenhuis wordt het wetenschappelijk onderzoek verzorgd door de SHARE FOUNDATION. De SHARE FOUNDATION heeft geen financiële relatie met het ziekenhuis en is opgericht door de artsen zelf. Voor het doen van onderzoek is de stichting afhankelijk van fondsen en giften.
 
Jaarlijks publiceren wij onze bevindingen in internationale vooraanstaande medische tijdschriften. Hierdoor profiteren ook andere wetenschappers van onze vondsten, die nogal eens leiden tot betere patiëntenzorg.
 
Onderzoek
De internisten onderzoeken onder andere verbanden tussen bloedstolling enerzijds en infectieziekten, hormoonstofwisseling, vaatverkalking en kanker anderzijds.
Onderzoek
De afdeling neurologie is beroemd om zijn onderzoek naar slaapstoornissen.
Onderzoek
De orthopeden doen onderzoek naar nieuwe implantatietechnieken en prothesematerialen.
Goed onderzoek vindt vaak plaats in samenwerking met andere centra. In het Slotervaart Ziekenhuis bestaat een sterk samenwerkingsverband met het Academisch Medisch Centrum. Daarnaast wordt samengewerkt met andere Nederlandse en buitenlandse ziekenhuizen, zoals het St. Elisabeth ziekenhuis op Curaçao.
De vier speerpunten van Share
Onderzoek
Onderzoek naar bloedstolling en infectieziektes, hormoonstofwisseling, vaatverkalking en kanker, maar ook naar nieuwe orthopedische implantatietechnieken.
Onderzoek
Onderzoekers worden gesponsord zodat ze opleidingen kunnen volgen. Velen zijn al gepromoveerd. Op de volgende pagina zijn deze promovendi terug te vinden.
Onderzoek
Kunstenaars exposeren belangeloos in de toegankelijke ruimtes van het Slotervaart ziekenhuis. SHARE vergoedt de onkosten die daarvoor gemaakt worden.
Onderzoek
Het inrichten van een prettige omgeving voor patiënten en personeel, door nieuw meubilair en het organiseren van bijv. een muziekevenement.
De wetenschappelijke onderzoeken worden gefinancierd door een combinatie van onderzoeksbeurzen en particuliere bijdragen. Voor het laatste is Share in het leven geroepen. U kunt ook uw ‘eigen’ onderzoek of een specifieke promovendus naar keuze steunen. De Share Foundation is een ANBI-stichting waardoor donaties aftrekbaar zijn van de belasting.

Wilt u donateur worden of wilt u meer weten over de SHARE FOUNDATION?
Stuur dan een mail naar info@share-foundation.nl
Of doe uw donatie op bankrekeningnummer
NL77 TRIO 0197 7224 82 t.n.v. SHARE FOUNDATION